Halne Fjellstova Station météoDataene oppdateres hvert femte minutt.
Nedenfor følger data for siste døgn, siste uke og siste måned for noen nøkkeltall.

Barometer - døgn


Barometer - uke


Barometer - måned


Temperatur - døgn


Temperatur - uke


Temperatur - måned


Vindretning - døgn


Vindretning - uke


Vindretning - måned


Vindhastighet - døgn


Vindhastighet - uke


Vindhastighet - måned


ETo (evapotranspirasjon) - døgn


ETo (evapotranspirasjon) - uke


ETo (evapotranspirasjon) - måned


Halne Fjellstova
Geirmund Tormodsgard
N3576 Hol
Norway

Web: www.halne.no
Email: post@halne.no
Téléphone: +47 53665712
Cellulaire: +47 99443389
Halne Fjellstova
Geirmund Tormodsgard
N3576 Hol
Norway
Web: www.halne.no
Email: post@halne.no
Téléphone: +47 53665712
Cellulaire: +47 99443389
Halne Fjellstova
Geirmund Tormodsgard
N3576 Hol
Norway
Web: www.halne.no
Email: post@halne.no
Téléphone: +47 53665712
Cellulaire: +47 99443389