Halne Fjellstova VærstasjonDataene oppdateres hvert femte minutt.
Nedenfor følger data for siste døgn, siste uke og siste måned for noen nøkkeltall.

Barometer - døgn


Barometer - uke


Barometer - måned


Temperatur - døgn


Temperatur - uke


Temperatur - måned


Vindretning - døgn


Vindretning - uke


Vindretning - måned


Vindhastighet - døgn


Vindhastighet - uke


Vindhastighet - måned


ETo (evapotranspirasjon) - døgn


ETo (evapotranspirasjon) - uke


ETo (evapotranspirasjon) - måned


Halne Fjellstova
Geirmund Tormodsgard
3576 Hol
Norge

web: www.halne.no
epost: post@halne.no
telefon: +47 53665712
mobil: +47 99443389
Halne Fjellstova
Geirmund Tormodsgard
3576 Hol
Norge
web: www.halne.no
epost: post@halne.no
telefon: +47 53665712
mobil: +47 99443389
Halne Fjellstova
Geirmund Tormodsgard
3576 Hol
Norge
web: www.halne.no
epost: post@halne.no
telefon: +47 53665712
mobil: +47 99443389