HKulturhistorie

Halne var alt i steinalderen et sentralt jaktområde, midtveis mellom øst og vest, på nordre del av Hardangervidda.

I forbindelse med "Hardangerviddaprosjektet for tverrvitenskapleg kulturforskning" (HTK) ble det tidlig på 70-tallet utført omfattende arkeologiske granskninger blant annet rundt Halnefjorden.

Det ble registrert og utgravd et stort antall boplasser, de eldste mer enn 7000 år gamle.

Det ble gjort funn av redskap, som f.eks. Pilspisser av flint, kvartsitt, skifer og mye avfall (avslag) etter framstilling av redskap.

Fragment av reinsdyrbein på boplassene viser at reinsdyr må ha vært det viktigste de jakta på, den gang som i dag.

Beinfunn av rype, andefugl, ørret og til og med elg forteller ellers hva de hadde på menyen.

Halnelægeret er ruinene av to steinbuer, den største har vært brukt som overnattingssted for ferdafolk, trolig og benyttet i forbindelse med jakt og fiske. Den minste derimot har vært benyttet av drifta-karar som låg her med fedrifter, noe som også navnet, Halnelægeret forteller.

Den største av buene kan være «Biscops Boden» som Stavangerbispen overnattet i på visitasferd til Hallingdal etter å ha kommet med båt til Eidfjord, og videre med hest over Hardangervidda.

Fram til 1631 lå Hallingdal og Valdres under Stavanger Bispedømme.

Halne Fjellstova
Geirmund Tormodsgard
3576 Hol
Norge

web: www.halne.no
epost: post@halne.no
telefon: +47 53665712
mobil: +47 99443389
Halne Fjellstova
Geirmund Tormodsgard
3576 Hol
Norge
web: www.halne.no
epost: post@halne.no
telefon: +47 53665712
mobil: +47 99443389
Halne Fjellstova
Geirmund Tormodsgard
3576 Hol
Norge
web: www.halne.no
epost: post@halne.no
telefon: +47 53665712
mobil: +47 99443389