Fiske

Fjellørret er meget god på matfatet, særlig etter opplevelsen med å selv fange den.

På Hardangervidda kan man kjøpe fiskekort i de fleste vann og flere steder er det mulig å få svært fin fangst.

Halne selger fiskekort for Eidfjord og Numedal Statsallmenning.

Isfiske er lovlig hele vinteren, men ellers starter fiskesesongen når isen går og varer frem til 15 september.

Vennligst ta kontakt med Halne Fjellstova for priser og videre informasjon.

Halne Fjellstova
Geirmund Tormodsgard
3576 Hol
Norge

web: www.halne.no
epost: post@halne.no
telefon: +47 53665712
mobil: +47 99443389
Halne Fjellstova
Geirmund Tormodsgard
3576 Hol
Norge
web: www.halne.no
epost: post@halne.no
telefon: +47 53665712
mobil: +47 99443389
Halne Fjellstova
Geirmund Tormodsgard
3576 Hol
Norge
web: www.halne.no
epost: post@halne.no
telefon: +47 53665712
mobil: +47 99443389