Snøkiting

Snøkititng er en stadig voksende sport i Norge og meget populært på Hardangervidda. På Halne kan man rigge opp kiten like utenfor døren og kite i utrolige omgivelser.

Generelt er det meget vindsikkert, men enkelte dager må man forflytte seg der vindforholdene er best. På Halne er man da midt mellom de ulike områder som egner seg best og dersom man ikke forflytter seg med kiten, har man kort kjøretid til neste sted. Vinddata for Halne (midt på vidda), Dyranut (vestsiden) og Lappesteinen (østsiden) er tilgjengelig på internett før man reiser.

Sesongens varighet er avhengig av snøforhold og snøsmelting, men det er ikke uvanlig at man kan snøkite i gode forhold helt til ut mai måned.

Om sommeren er det også mulig å kite på vidda, men da på vann. Skiftesjøen og Halnefjorden er gode alternativ hvor det ofte blåser, også om sommeren.

Halne Fjellstova
Geirmund Tormodsgard
3576 Hol
Norge

web: www.halne.no
epost: post@halne.no
telefon: +47 53665712
mobil: +47 99443389
Halne Fjellstova
Geirmund Tormodsgard
3576 Hol
Norge
web: www.halne.no
epost: post@halne.no
telefon: +47 53665712
mobil: +47 99443389
Halne Fjellstova
Geirmund Tormodsgard
3576 Hol
Norge
web: www.halne.no
epost: post@halne.no
telefon: +47 53665712
mobil: +47 99443389